Waarschuwingssignalen van het lichaam
Het menselijk lichaam toont duidelijk de staat van gezondheid, welzijn en geluk in het leven. Daarom is het des te belangrijker om naar de innerlijke stem van het lichaam te luisteren en waarschuwingssignalen serieus te nemen. We presenteren hier typische waarschuwingssignalen van het lichaam.

Eerste tekenen dat er iets mis is 

Veel mensen hebben al kennis gemaakt met die kleine, aanvankelijk onspectaculaire signalen van het lichaam die ons willen waarschuwen.

Er zijn bijvoorbeeld de aanhoudende buikpijn die elke ochtend optreedt sinds de promotie tot afdelingshoofd, of de frequente hoofdpijnaanvallen die de concentratie en het welzijn merkbaar verminderen. Ook veel huiduitslag, aanhoudende hoest of rugpijn willen laten zien dat er iets mis is.

Waarschuwingssignalen van een verstoord evenwicht 

Gelukkig blijkt bij een bezoek aan de dokter vaak dat er geen ernstige ziekte achter de symptomen zit, zoals hoofdpijn, slapeloosheid, buikpijn of een constante loopneus.

Deze klachten zijn eerder vaak een uiting van het feit dat lichaam, geest en ziel niet in balans zijn. Met andere woorden: die aanhoudende stress, emotionele spanning, constante buitensporige eisen of een gebrek aan ontspanningsfasen overschaduwen het welzijn.

Stress heeft invloed op de gezondheid 

Inmiddels is bekend dat er een verband bestaat tussen stress en gezondheid. Hoewel de meeste mensen kunnen omgaan met een bepaalde hoeveelheid hectische en dagelijkse chaos, kan langdurige of ernstige emotionele stress u ronduit ziek maken.

De voortdurende ruzie met buren kan een negatieve invloed hebben op uw gezondheid, net als de scheiding van uw partner of het gevoel dat u niet meer kunt voldoen aan de eisen van het dagelijks leven.

Gestrest en blijvend ziek 

Overmatige fysieke of emotionele stress kan ook het immuunsysteem verzwakken en vervolgens leiden tot frequente luchtweginfecties. Terwijl volwassenen meestal ongeveer twee keer per jaar door een verkoudheid worden geplaagd, hebben veel gestreste tijdgenoten het gevoel dat ze in de winter niet echt fit meer zijn.

Wanneer de ene verkoudheid de volgende volgt, is het tijd om naar een dokter te gaan en zeker ook om - eindelijk - de signalen van het lichaam serieus te nemen. Veel getroffenen ontkomen er niet aan om een ??aantal leefgewoonten te veranderen, zodat de afweer van het lichaam weer goed werkt.

De huid als spiegel van de ziel 

Het is ook heel goed mogelijk dat de huid de aandacht vestigt op stress of angst. Zinnen als "het kruipt onder mijn huid" of "Ik zou uit mijn huid kunnen komen" geven aan hoe nauw de huid en de ziel met elkaar verbonden zijn. Het is niet ongebruikelijk dat psychologische stress de oorzaak is van huidvlekken.

Er zijn ook verbanden tussen sommige huidziekten en mentaal evenwicht. Een typisch voorbeeld is neurodermitis, die kan worden verergerd door emotionele stress. Eczeem en jeuk kunnen toenemen naarmate de ziel lijdt.

Huidziekten zijn psychologisch belastend 

Maar het omgekeerde geldt ook: uitgesproken, zichtbare en pijnlijke huidaandoeningen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de psyche. Om deze reden worden veel huidziekten nu holistisch behandeld.

Bijbehorende behandelconcepten zijn onder meer gebaseerd op het feit dat niet alleen de zieke huid medicatie nodig heeft, maar ook de zieke ziel hulp nodig heeft.